Kvalitet  
     
  Preduzeće Isis d.o.o. u svom poslovanju primenjuje međunarodno priznat standard ISO 9001:2008 – Quality Management Systems. Cilj je postizanje potpunog zadovoljstva korisnika.
Potvrda toga je dobijanje međunarodno priznatog sertifikata IQNET
  U svom radu, preduzeće primenjuje i poštuje sve zahteve domaćeg standarda SRPS ISO 9001:2008 kao i važeće zakonske propise.
Ovim se obezbeđuje garancija korisnicima da će imati kvalitetnu uslugu i visoko kvalitetne proizvode. Potvrda toga je dobijanje domaćeg sertifikata JUQS.
 
 
 
  Ciljevi  
 
Ciljevi kompanije Isis d.o.o. ogledaju se u ponudi visokokvalitetnih proizvoda i pružanju izvrsne usluge klijentima.
 
Vizija
 
Preduzeće Isis d.o.o. od osnivanja ima viziju dostizanja statusa lidera na tržištu svojim visokim nivoom kvaliteta ponude i pruženih usluga, primene iskustava i trendova sa drugih, razvijenijih tržišta i da, samim tim, unapredi tržište na kome je aktivno.
     
 

Od onog trenutka kada smo sve to postigli i u skladu sa procesom razvijanja i pozitivnim promenama na domaćem tržištu, vizija preduzeća se usmerava na održanje visokog funkcionalnog nivoa, na širenje prodajnog programa kao i ulazak na nova tržišta na kojima će isti biti dostupan.

 

 
     
     Tel: 011 319 18 92, 011 269 00 15
      isis@eunet.rs
 
Isis d.o.o.   
2011 / Sva prava zadržana   
Home Page English version